Nhắn tin kiểm tra BHXH của người khác thì người đó có biết không ?

iPhone 12

Junior Member
Em nhắn tin kiểm tra tình trạng BHXH của 1 người, thì hệ thống có gửi tin nhắn thông báo đến sđt liên kết với bhxh của người đó không ?
 

unusualbiz

Senior Member
Có đấy, nếu người đó đã đăng ký SMS insurancing với BHXH. Giống như tra lịch sử cuộc gọi / cước điện thoại trên web là điện thoại nhận được SMS ngay.
 

iPhone 12

Junior Member
Có đấy, nếu người đó đã đăng ký SMS insurancing với BHXH. Giống như tra lịch sử cuộc gọi / cước điện thoại trên web là điện thoại nhận được SMS ngay.
Có hiện số đã nt tra không bác
 
Top