Post một bức ảnh yên bình mà các thím tự chụp vào đây!!!

namjerusalem

Senior Member
IMG_20190615_203426.jpg
 
Top