Red vs Blue 2020 voz

Ai thắng>

 • Red

  Votes: 774 88.2%
 • Blue

  Votes: 104 11.8%

 • Total voters
  878
Status
Not open for further replies.

Jay Woa

Senior Member
Topic bầu cử trong kia loãng quá, mở thread này cho anh em đặt kèo
comment trong thread này là confirm sẽ tham gia:
1. Red thắng(trump 2020-2024):
 • ai theo Red thì sống, nếu xin được tittle thì sẽ có
 • ai theo Blue nghỉ 3 ngày.
2. Blue thắng(biden 2020-2024)
 • ai theo Blue thì sống, nếu xin được tittle thì sẽ có
 • ai theo Red nghỉ 10 ngày.
không comment chọn phe tự động về phe thua.
comment không theo nội dung thread = 3 point warn
Topic bầu cử:
https://voz.vn/t/bau-cu-tong-thong-...-topic-duy-nhat-lap-ngoai-auto-xoa-ban.169124
1.Red thắng(trump 2020-2024)

Tôi đặt Red win
 

Trọn đời bên em

Junior Member
Topic bầu cử trong kia loãng quá, mở thread này cho anh em đặt kèo
comment trong thread này là confirm sẽ tham gia:
1. Red thắng(trump 2020-2024):
 • ai theo Red thì sống, nếu xin được tittle thì sẽ có
 • ai theo Blue nghỉ 3 ngày.
2. Blue thắng(biden 2020-2024)
 • ai theo Blue thì sống, nếu xin được tittle thì sẽ có
 • ai theo Red nghỉ 10 ngày.
không comment chọn phe tự động về phe thua.
comment không theo nội dung thread = 3 point warn
Topic bầu cử:
https://voz.vn/t/bau-cu-tong-thong-...-topic-duy-nhat-lap-ngoai-auto-xoa-ban.169124
Red.
All in trump
Title: Yêu Mai
 
Last edited:

april7up

Senior Member
1. Red thắng(trump 2020-2024): Red nhé .. all in trăm nha modd. Rồi cho e cái tít “ Đã Chui Chạn” .. thank modd
 
Last edited:

Pebbles

Đã tốn tiền
Topic bầu cử trong kia loãng quá, mở thread này cho anh em đặt kèo
comment trong thread này là confirm sẽ tham gia:
1. Red thắng(trump 2020-2024):
 • ai theo Red thì sống, nếu xin được tittle thì sẽ có
 • ai theo Blue nghỉ 3 ngày.
2. Blue thắng(biden 2020-2024)
 • ai theo Blue thì sống, nếu xin được tittle thì sẽ có
 • ai theo Red nghỉ 10 ngày.
không comment chọn phe tự động về phe thua.
comment không theo nội dung thread = 3 point warn
Topic bầu cử:
https://voz.vn/t/bau-cu-tong-thong-...-topic-duy-nhat-lap-ngoai-auto-xoa-ban.169124
Phe Red mấy tay dâm chủ tuổi gì
 

T.V. Huu

Junior Member
Tôi xin vote Trump. :D
Nếu Trump thua thì tôi chịu bị ban nick này,
Nếu Trump thắng, unban nick Tran Van Huu cho tôi là đc rồi, không được unban thì tôi xin title: Trần Văn Hữu.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top