Rủ gái đi chơi, nó bảo có duyên thì gặp nên cho out ko

Theo như ngữ điệu của người miền tây nam bộ thì duyên người ta hay đọc là diên (viên).. Thớt có 2 viên là dư cmn điều kiện rồi đó
 
Top