Sống một mình, có nên thay đổi?

hntek123

Senior Member
Nói chứ ở một mình sướng mà, nhưng giờ qua 30 rồi tự nhiên thấy cần một gia đình nho nhỏ


via theNEXTvoz for iPhone
 

thang761

Senior Member
Tại tính em hơi lo nghĩ :sweat:
Bây giờ bác thấy không cần vợ con nhưng tới 30, 40 tuổi có khi lại nghĩ khác. Nhưng tới lúc đó hẵng hay, còn giờ thấy cuộc sống đang ổn thì cứ tiếp tục sống như vậy không cần phải theo số đông làm gì.

Còn thì bác chẳng sợ tâm thần tự kỉ gì đâu, vì tôi biết chắc bạn sẽ thay đổi ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Rất hiếm người có thể sống một mình cả đời.


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top