[Tâm tư] Ước gì lấy vợ sinh con rồi bỏ Voz

Chào anh em! Quay lại Voz sau một thời gian dài, qua bên forum mới cảm thấy nhiều thứ lạ lẫm, bạn bè khi xưa giờ cũng không biết nơi đâu. Nhưng vì thói quen nên vẫn thỉnh thoảng t vẫn vào để đọc các thread rồi lặng lẽ đi ra. Dẫu biết rằng thay đổi sẽ là tất yếu, lớp trẻ hơn sẽ thay thế dần thế hệ cũ, nhưng vẫn thấy hơi buồn. Chắc vì t có tuổi rồi nên cảm thấy không còn hợp với Voz nữa. Nếu giờ t đã lập gia đình rồi thì chắc cũng off Voz luôn, mà giờ lesor quá nên vẫn rảnh, chắc t còn vào Voz dài dài 😂
 

American-Pie

Junior Member
Chào anh em! Quay lại Voz sau một thời gian dài, qua bên forum mới cảm thấy nhiều thứ lạ lẫm, bạn bè khi xưa giờ cũng không biết nơi đâu. Nhưng vì thói quen nên vẫn thỉnh thoảng t vẫn vào để đọc các thread rồi lặng lẽ đi ra. Dẫu biết rằng thay đổi sẽ là tất yếu, lớp trẻ hơn sẽ thay thế dần thế hệ cũ, nhưng vẫn thấy hơi buồn. Chắc vì t có tuổi rồi nên cảm thấy không còn hợp với Voz nữa. Nếu giờ t đã lập gia đình rồi thì chắc cũng off Voz luôn, mà giờ lesor quá nên vẫn rảnh, chắc t còn vào Voz dài dài 😂
Nghỉ thì cho e xin cái acc nhé
 

Dớt Sim Pồ

Senior Member
Chào anh em! Quay lại Voz sau một thời gian dài, qua bên forum mới cảm thấy nhiều thứ lạ lẫm, bạn bè khi xưa giờ cũng không biết nơi đâu. Nhưng vì thói quen nên vẫn thỉnh thoảng t vẫn vào để đọc các thread rồi lặng lẽ đi ra. Dẫu biết rằng thay đổi sẽ là tất yếu, lớp trẻ hơn sẽ thay thế dần thế hệ cũ, nhưng vẫn thấy hơi buồn. Chắc vì t có tuổi rồi nên cảm thấy không còn hợp với Voz nữa. Nếu giờ t đã lập gia đình rồi thì chắc cũng off Voz luôn, mà giờ lesor quá nên vẫn rảnh, chắc t còn vào Voz dài dài 😂
Mày vừa trở về cái là spam thớt nhảm rồi à fen
 

Kafkaontheshore

Senior Member
Chào anh em! Quay lại Voz sau một thời gian dài, qua bên forum mới cảm thấy nhiều thứ lạ lẫm, bạn bè khi xưa giờ cũng không biết nơi đâu. Nhưng vì thói quen nên vẫn thỉnh thoảng t vẫn vào để đọc các thread rồi lặng lẽ đi ra. Dẫu biết rằng thay đổi sẽ là tất yếu, lớp trẻ hơn sẽ thay thế dần thế hệ cũ, nhưng vẫn thấy hơi buồn. Chắc vì t có tuổi rồi nên cảm thấy không còn hợp với Voz nữa. Nếu giờ t đã lập gia đình rồi thì chắc cũng off Voz luôn, mà giờ lesor quá nên vẫn rảnh, chắc t còn vào Voz dài dài 😂
Tắt voz chạy grab đi fen, hay để anh dớt sim pồ chỉ cho phông bạt mà lấy vợ giàu :smile:
 
Top