Tạo google cá nhân

Chào các thím, e đang học ngoại ngữ và muốn tạo 1 từ điển cá nhân, dùng để tra những từ mình đã học rồi, đã dùng rồi, hoặc những thành ngữ, những đoạn dịch, mô tả chi tiết những cấu trúc ngữ pháp, những điển tích liên quan từ vựng, ... Thì có thể dùng phần mềm ạ
E đã dùng keepest, khá tiện lợi khi lưu từ vựng và ôn từ vựng, nhưng cấu trúc ngữ pháp thì quá bất cập, giao diện lại hẹp, khó nhìn
 

Mắc Biết

Junior Member
Không biết thớt ghi chú kiểu gì nhưng thớt dùng gg keep chưa?

Sent from Làng Đo Đo using vozFApp
 
Top