tin tức Thành Long sau cú ngã ngựa

Ngày đó Vũ fame to sao bằng Long đc
Thế anh có chắc Vũ dóng phim này thì thành công ko?
cái tin Vũ bị mất vai này chỉ vài năm gần đây do chính miệng đạo diễn khui ra thì bàn dân thiên hạ mới biết thôi chứ thời đó có khi chính lão Vũ còn không biết vì chỉ là dự định riêng của đạo diễn, nhưng vì thân với Thành Long nên thành long biết trước rồi cướp luôn, mà chưa chắc gì lão Vũ chịu đóng vì lão này nổi tiếng khó nhận lời đóng phim, 1 năm chỉ 1 bộ mà năm 2005 đã nhận Nếu Như Yêu của Trần Khả Tân rồi (Trần Khả Tân vật vã lắm mới mời được lão Vũ nhận vai này vì lão Tân rất thích Vũ nên chịu hạ mình lỳ đòn) nên chắc không đóng bộ Thần Thoại nếu được mời đâu vì dù sao Nếu Như Yêu fame cũng to hơn vì phim chính kịch, càn quét mọi giải thưởng năm đó ở Kim Mã, Kim Tượng!
 
Last edited:
cái tin Vũ bị mất vai này chỉ vài năm gần đây do chính miệng đạo diễn khui ra thì bàn dân thiên hạ mới biết thôi chứ thời đó có khi chính lão Vũ còn không biết vì chỉ là dự định riêng của đạo diễn, nhưng vì thân với Thành Long nên thành long biết trước rồi cướp luôn, mà chưa chắc gì lão Vũ chịu đóng vì lão này nổi tiếng khó nhận lời đóng phim, 1 năm chỉ 1 bộ mà năm 2005 đã nhận Nếu Như Yêu của Trần Khả Tân rồi (Trần Khả Tân vật vã lắm mới mời được lão Vũ nhận vai này vì lão Tân rất thích Vũ nên chịu hạ mình lỳ đòn) nên chắc không đóng bộ Thần Thoại nếu được mời đâu vì dù sao Nếu Như Yêu fame cũng to hơn vì phim chính kịch, càn quét mọi giải thưởng năm đó ở Kim Mã, Kim Tượng!
À, Nếu như yêu thì Châu Tấn best rồi
 
Back
Top