Thất bại của tạo hoá

thaytroihanhdao2

Junior Member
Đó là fen tự đặt con người vào vị trí của tạo hóa chứ chỉ cần tồn tại là một thành công rồi dù bằng cách nào, fen có biết thực vật đã tạo ra một cuộc đại tuyệt chủng khi nhả oxy vào không khí giết hết các loài kỵ khí, nhờ đó mới có con người?
Xin tài liệu mai phen

via theNEXTvoz for iPhone
 
Post trên đt khó update lắm fence
Có chú thích rồi mừ
Cám ơn fen đã ủng hộ
BC9CBA5F-BC7C-4B07-B8FA-3114437080BA.jpeg
 

skyapx

Senior Member
Bậy chỗ nào
Đây là mấy thông tin có kiểm chứng hết rồi, t ghi lại với giọng văn của t thôi

Ngu vì thông tin của mày sai lệch, đọc hiểu chưa tới nhưng thích thể hiện. Ví dụ, phần gấu trúc sinh đẻ khó phải có người giúp mày nói là thất bại tạo hóa. Tuy nhiên mày ngu đé* biết đấy là trong môi trường nuôi nhốt nhân tạo chứ đé* phải tạo hóa. Bố thằng ngu, số lượng nó giảm vì môi trường sống bị thu hẹp chứ đé* phải do không biết đẻ.

Tuy nhiên cái ngu nhất của m là đứng trên góc độ con người để chỉ trích con vật. "Ngu" trong cả từ điển tiếng việt lẫn tiếng anh đều có định nghĩa là thiếu nhận thức chung. Động vật nó tiến hóa để phù hợp với môi trường sống của nó, những cái mày kể toàn là tập tính đặc trưng của loài. Như thế xét trên góc nhìn của loài đó thì đâu có phải là thiếu nhận thức chung, đâu có phải là ngu. Hay mày lại định so sánh con cá thi bay với con chim?

Đứa thiếu nhận biết chung so với loài của nó ở đây chính là mày. Mày mới là thằng ngu, thất bại của tạo hóa.

Gửi từ Samsung SM-N960F bằng vozFApp
 

hunter4ever

Senior Member
5. Thằng thớt.

Thất bại hơn cả 4 con trên vì đã ngu nhưng đé* biết bản thân ngu, còn đi truyền bá bậy bạ.

Gửi từ Samsung SM-N960F bằng vozFApp
sủa bậy vào thằng thớt để câu like kìa,loại như mày nên ngậm mõm lại, mà tao nhớ là block mày rồi mà?
 
Top