Thời thế loạn lạc, forum đảo điên!!!

Anon914

Senior Member
Sang bên đây cách tính điểm khác và cũng không hiện join date, giờ member lão làng cũng như thành newbie, loạn lạc quá không có cao thấp gì cả :3
Điển hình là quả new member nó dính dưới tên :(
Mà công nhận forum mới nhanh phết, nhìn thích đó (y)
Test thử vài chức năng thấy ok!
 

0977556111

Member
Sang bên đây cách tính điểm khác và cũng không hiện join date, giờ member lão làng cũng như thành newbie, loạn lạc quá không có cao thấp gì cả :3
Điển hình là quả new member nó dính dưới tên :(
Mà công nhận forum mới nhanh phết, nhìn thích đó (y)
Test thử vài chức năng thấy ok!
Chờ ơn các quan trên ban cho tấm huy chương cống hiến thôi fen
 

jupiterkt

Member
Ca
Sang bên đây cách tính điểm khác và cũng không hiện join date, giờ member lão làng cũng như thành newbie, loạn lạc quá không có cao thấp gì cả :3
Điển hình là quả new member nó dính dưới tên :(
Mà công nhận forum mới nhanh phết, nhìn thích đó (y)
Test thử vài chức năng thấy ok!
Mấy hôm nữa trẻ con nó khinh thường cho :shame:
 

ayemm

Senior Member
Sang bên đây cách tính điểm khác và cũng không hiện join date, giờ member lão làng cũng như thành newbie, loạn lạc quá không có cao thấp gì cả :3
Điển hình là quả new member nó dính dưới tên :(
Mà công nhận forum mới nhanh phết, nhìn thích đó (y)
Test thử vài chức năng thấy ok!
Jd phải bấm vào tên nick mới hiện
 
Top