Tiệc chia tay bác tôi hồi hưu làm tỷ phú.

Pianchipi

Senior Member
Spam thớt liên quan bầu cử mĩ
87A16BA4-AEF7-4FAD-8440-5657FDE32A7B.jpeg
Bác tôi về hưu rồi, làm tiệc chia tay, Thôi kệ mẹ Bảy Đần quỳ gối với Tập hí

  • Bác Trung tôi ca hát vui vẻ, "Thôi phủ bụi trần, tôi về làm tỷ phú đây, dưỡng già với hoa hậu, người mẫu."
  • Anh Bê thì vỗ tay khâm phục bác tôi! "Thôi anh em mình về hưu đánh cờ thôi bác Trung, còn lại thì thôi, ý trời."
  • Thằng đen Ô Bún Chả thì chụp ảnh kiểu vô hồn, kêu thầm thoát nạn rồi..... làm cái kỷ niệm
  • Anh Tin Tin thì mặt buồn buồn, thằng "Bảy Đần nó sắp ép mình rồi", cười gượng nhìn qua Tập béo, "Số mày sướng nghe con!"
  • Cậu Ủn ỉn thì mặt cười nhưng lo lo: "Bảy Đần lên sẽ làm gì đây?"
  • Thằng Tập Béo thì khinh bác Trung tôi ra mặt, ngồi bóc cứt mũi ăn chửi thầm "Bố mày thoát nạn rồi!".
 
Top