Tiki xúc phạm người dùng

Tên quyển sách đó thím. Ba cái thứ sách thị trường :beat_brick: viết bởi những tay còn đôi mươi mới vào đời mà đã đòi làm bố đời rồi.
 
Top