Trời saigon se lạnh thế này mà k có gấu để ôm, buồn quá mấy fen

Xin ít típ cho mấy fen FA làm sao để sống sót qua hết mùa noel lạnh giá năm nay với
857512056df4402ae24945841bcbecad55816555.jpg
 
Top