SG Vài em 2TB WD Black cho ae cần.

tatsuya618

Member
- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2024.
GIÁ 2TR850k, new, Seal

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2025.
GIÁ 2TR950k, new, 0h chạy
 

tatsuya618

Member
- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2024.
GIÁ 2TR850k, new, Seal

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2025.
GIÁ 2TR950k, new, 0h chạy
 

tatsuya618

Member
- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2024.
GIÁ 2TR850k, new, Seal

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2025.
GIÁ 2TR950k, new, 0h chạy
 

tatsuya618

Member
- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2024.
GIÁ 2TR850k, new, Seal

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2025.
GIÁ 2TR950k, new, 0h chạy
 

tatsuya618

Member
- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2024.
GIÁ 2TR850k, new, Seal

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2025.
GIÁ 2TR950k, new, 0h chạy
 

tatsuya618

Member
- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2024.
GIÁ 2TR850k, new, Seal

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2025.
GIÁ 2TR950k, new, 0h chạy
 

tatsuya618

Member
- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2024.
GIÁ 2TR850k, new, Seal

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M CACHE, BH HÃNG 2025.
GIÁ 2TR950k, new, 0h chạy
 

tatsuya618

Member
- HDD 1TB WD GOLD, NEW, 7200 RPM, BH HÃNG ĐẦU 2023.
GIÁ 850K ĐÃ BÁN

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K
 

tatsuya618

Member
- HDD 1TB WD GOLD, NEW, 7200 RPM, BH HÃNG ĐẦU 2023.
GIÁ 850K ĐÃ BÁN

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K
 

tatsuya618

Member
Về ít Ổ Cứng HDD Toshiba S300 3.5″ 6TB Surveillance SATA3 (6GB/s)
Thông số vòng quay 5400rpm bao mát, bộ nhớ đệm 256M Cache.
Hàng new, seal, chính hãng, tem nhà phân phối AMC.
Giá 3250k, bh 3 năm
 

tatsuya618

Member
Về ít Ổ Cứng HDD Toshiba S300 3.5″ 6TB Surveillance SATA3 (6GB/s)
Thông số vòng quay 5400rpm bao mát, bộ nhớ đệm 256M Cache.
Hàng new, seal, chính hãng, tem nhà phân phối AMC.
Giá 3250k, bh 3 năm
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K
 
Top