SG Vài em 2TB WD Black cho ae cần.

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, Shop bh 1 tháng
GIÁ 1050K
 
Last edited:

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, Shop bh 1 tháng
GIÁ 1050K
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, Shop bh 1 tháng
GIÁ 1050K
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, Shop bh 1 tháng
GIÁ 1050K
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, Shop bh 1 tháng
GIÁ 1050K
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
Ngoài ra Shop còn 1 vài mã khác:

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, Hết bảo hành
GIÁ 1050K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, Like new, chạy 1-2h, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
Ngoài ra Shop còn 1 vài mã khác:

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, Hết bảo hành
GIÁ 1050K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, Like new, chạy 1-2h, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
Ngoài ra Shop còn 1 vài mã khác:

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, Like new, chạy 1-2h, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
Ngoài ra Shop còn 1 vài mã khác:

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, Like new, chạy 1-2h, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, Like new, chạy 1-2h, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, Like new, chạy 1-2h, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, Like new, chạy 1-2h, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, Like new, chạy 1-2h, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, Like new, chạy 1-2h, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 

tatsuya618

Member
- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, 2ND, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1550K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, Like new, chạy 1-2h, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K

- HDD 2TB WD BLACK, 7200RPM, BH HÃNG 2024.
GIÁ 1650K, Hàng new, hãng đổi mới bảo hành.

- HDD 4TB WD GOLD, 7200RPM, 256M CACHE, NEW, BH T3.2024, giá 2tr9

- HDD 4TB WD BLACK, 7200RPM, 256M Cache, NEW, BH 5 năm giá 3950k
 
Top