Vn giờ súng đầy đường

freedom.8

Senior Member
Lâu lâu đọc báo lại thấy cướp ngân hàng, cướp vv, thanh toán nhau cũng bằng súng, chưa kể mấy thằng dắt trong túi, sợ vãi :burn_joss_stick: Nn cấm mà mua ở đâu dễ thế nhỉ :burn_joss_stick:
 
Lâu lâu đọc báo lại thấy cướp ngân hàng, cướp vv, thanh toán nhau cũng bằng súng, chưa kể mấy thằng dắt trong túi, sợ vãi :burn_joss_stick: Nn cấm mà mua ở đâu dễ thế nhỉ :burn_joss_stick:
bốn chấm không rồi mà đéo có link :doubt:
 
wejk4P3.png

cuồng mẽo đâu r
wejk4P3.png
 
Top