[Voz Unemployment Association] Hội Thất Nghiệp Voz

pitbull999

Member
Welcome to Voz Unemployment Association.

Có ai đang thất nghiệp ko vào đây chia sẽ.
Mình thất nghiệp ngồi nhà đã gần 8 tháng rồi.
Đang làm việc linh tinh cho gia đình thôi.
 
Top