Vozer bây giờ đa số loser

∆∆∆∆∆∆

Junior Member
Cũng 1 chủ đề, người nào khéo viết thì được đồng cảm. Người nào viết ngắn hoặc để lộ mặt yếu kém thì soi vào đó để chửi rủa. Nhằm che giấu sự bất tài của mình.
Muốn giàu nhưng lại ngại học tập, vậy thì khá làm sao đc
Có vozer nào thấy mình trong đó không :LOL:
 

CEO VietinBank

Senior Member
Chuẩn, như tôi thuộc hàng loser nhất cái voz này.
 

huynhdanghaiau

Junior Member
30 tôi vẫn loser, chưa thành công chỉ tàn tàn sống qua ngày chưa có đột phá tệ hơn các bạn trẻ 9x nhiều.
 

vannguyen1994.ver2

Senior Member
Cũng 1 chủ đề, người nào khéo viết thì được đồng cảm. Người nào viết ngắn hoặc để lộ mặt yếu kém thì soi vào đó để chửi rủa. Nhằm che giấu sự bất tài của mình.
Muốn giàu nhưng lại ngại học tập, vậy thì khá làm sao đc
Có vozer nào thấy mình trong đó không :LOL:
Không, bởi tôi loser nhưng giàu tình thương. :smile:
 
Top