Xin vài diễn đàn khoa học nông nghiệp của bọn nước ngoài

Jack Kernel

Senior Member
Thiếu trung thực chỗ nào mike fen :ah:

Bây giờ làm nông nghiệp lãi nhất là xuất khẩu bán cho nước ngoài. Mà muốn bán cho nước ngoài thì đầu tiên phải học trung thực đã. Cái này mình thấy bạn đang thiếu nên mình góp ý bạn nên bán hàng cho bọn TQ trước rồi học cách trung thực của bọn nó
 
Top