Hạ Linh
Reaction score
36

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.
    Chào em!

    Thấy em post thớt về công việc nhưng chưa hiểu rõ lắm về năng lực cũng như chuyên môn và mong muốn của em. Vì thấy e có nói đang làm freelancer Community Manager cho một số công ty blockchainn, nên anh muốn tìm hiểu thêm về chuyên môn của em.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top