Bảo hiểm xã hội 1 lần

nhutthanh22

Junior Member
Ah, trong Công thức tính tiền 1 lần đó. Còn dc x thêm 1,5 là j vậy bro

via theNEXTvoz for iPhone
Đó là số năm đóng, như thím nêu ở trên đề bài 13 tháng => 12 tháng tính là 1 năm, phần 1 tháng dư ra <6 tháng quy định tính là 0,5. Tổng lại 1 năm 1 tháng = 1,5
 
Top