Các hình thức không xử lý bằng Pháp Luật !!!!!

Sai chính tả

Junior Member
Dear các bác, em có đọc 1 cmt trong Voz thấy có thằng kia hiếp con bé, bị gia đình bé đó lôi vào trong rẫy chặt chân, nghe hấp dẫn vl, em thì vẫn khuyên nên sống và làm việc theo pháp luật, nhưng nghe mấy chuyện này nó đã, vì đâu phải lúc nào pháp luật cũng đủ sức răng đe dâu. Các bác từng nghe những câu ch nào hấp dẫn tương tự, có thể chia sẻ để mn biết không ạ.
 
Sao lại chặt chân nó?

Đáng lẽ nên sang Thái cắt ku nó, đem sang Hàn phẫu thuật nó, rồi bán nó qua Ấn Đụ :(

Tiết kiệm thì bỏ thuốc kích rồi nhốt vô chuồng heo.
 
Dear các bác, em có đọc 1 cmt trong Voz thấy có thằng kia hiếp con bé, bị gia đình bé đó lôi vào trong rẫy chặt chân, nghe hấp dẫn vl, em thì vẫn khuyên nên sống và làm việc theo pháp luật, nhưng nghe mấy chuyện này nó đã, vì đâu phải lúc nào pháp luật cũng đủ sức răng đe dâu. Các bác từng nghe những câu ch nào hấp dẫn tương tự, có thể chia sẻ để mn biết không ạ.
hấp dẫn con mẹ mày chứ hấp.
 
Top