Cách khoanh lụi trắc nghiệm

better25

Junior Member
Như đã trình bày thì số của em rất nhọ. Làm bài thi nắm chắc được 7đ, 3đ còn lại là khoanh lụi :stick: vậy mà không đúng câu nào. Loser mãi mãi là losershot:shot:

via theNEXTvoz for iPhone
 

7610new

Member
trong 70% đó, bao nhiêu đáp án A, B, C, D
còn 30% thì cân bằng sao cho tỷ lệ 4 đáp án (gần) = nhau
zFNuZTA.png
 

ronytee

Senior Member
Thả bút, thả gôm, gõ random trên casio, câu nào dài thì khoanh, câu nào không hiểu nghĩa cũng khoanh. Em hồi trước có 1 thói quen là ngồi nhẩm nhịp bài hát, mỗi nhịp tương ứng với 1 đáp án, hết câu hát ở đáp án nào thì khoanh cái đó:beauty::beauty:
 

spckm08

Member
Ranint#(1,4) với 1-4 tương ứng A-B, thời nào còn thả tẩy, thả bút.
Khoanh lụi 1 cột cũng chưa chắc ăn tỉ lệ 1/4, đề bây giờ không kiểu tỉ lệ chia đều 1/1/1/1 đâu.
Mới fix thì phải, không thì làm gì có mấy bài báo thủ khoa liệt Eng.:big_smile:
 
Top