Cách xem ảnh full của avatar thành viên khác

mrg

Đã tốn tiền

JokerDC

Junior Member
Bấm vào avatar, nó mở trang mới, bấm tiếp vào avatar ở trang mới là ra link ảnh. Cần gì phải phức tạp
 
Top