góp ý Favicon xấu quá

volcanic

Đã tốn tiền
Favicon của voz giờ xấu quá, nhất là dùng với black theme

Min mod có thể đổi sang icon khác, hoặc xoá cái viền vuông màu trắng ở ngoài được ko :ah:


faveicon.jpg
 
Top