Giải đáp mọi câu hỏi. Lại là mình đây

hayuki

Senior Member
Làm sao để có bạn gái
11 - 9NN5SUy.png
 

Thanhphong_Loser1999

Senior Member
Hỗn hợp X gồm 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun m gam X với H2SO4H2SO4 đặc, thu được H2OH2O và hỗn hợp các chất hữu cơ Y gồm 2 ancol và 3 este. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 7,56 lít O2O2 (đktc), sinh ra 5,04 lít CO2CO2 (đktc). Mặt khác, cho m gam X đi qua ống sử dụng CuO (dư) đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Z gồm 2 chất hưu cơ và hơi nước. Cho Z tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3AgNO3 trong NH3NH3 đun nóng, thu được 16,2 gam Ag. Tên thay thế của ancol có khối lượng mol phân tử lớn hơn trong X là gì?
 

Mk.F

Senior Member
Hỗn hợp X gồm 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun m gam X với H2SO4H2SO4 đặc, thu được H2OH2O và hỗn hợp các chất hữu cơ Y gồm 2 ancol và 3 este. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 7,56 lít O2O2 (đktc), sinh ra 5,04 lít CO2CO2 (đktc). Mặt khác, cho m gam X đi qua ống sử dụng CuO (dư) đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Z gồm 2 chất hưu cơ và hơi nước. Cho Z tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3AgNO3 trong NH3NH3 đun nóng, thu được 16,2 gam Ag. Tên thay thế của ancol có khối lượng mol phân tử lớn hơn trong X là gì?
propan-2-ol
 

Swiss

Member
Làm sao để các hãng hàng không mở lại đường bay thương mại quốc tế trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay?
 
Ông A chết, để lại tài sản là 1 cái sổ đỏ cấp cho hộ gia đình. Hộ ông A tại thời điểm cấp sổ gồm 4 thành viên là: ông A, vợ là bà B, 2 người con C và D.

Hàng thừa kế thứ nhất của ông A gồm: Cha mẹ của ông A là E và F (2 ông bà mất sau ông A), vợ là bà B, 2 con là C và D.

Hàng thừa kế thứ nhất của ông E và bà F gồm: 2 người con còn sống là G và H, 2 người con chết trước là ông A ở trên và I. Cha mẹ 2 ông bà đã chết trước nên k tính.

Ông I có 4 người con lần lượt là: J, K, L, M.

Anh chia thừa kế của ông A dùm. Và những người nêu trên đc bao nhiêu phần mảnh đất.
 

Mk.F

Senior Member
Ông A chết, để lại tài sản là 1 cái sổ đỏ cấp cho hộ gia đình. Hộ ông A tại thời điểm cấp sổ gồm 4 thành viên là: ông A, vợ là bà B, 2 người con C và D.

Hàng thừa kế thứ nhất của ông A gồm: Cha mẹ của ông A là E và F (2 ông bà mất sau ông A), vợ là bà B, 2 con là C và D.

Hàng thừa kế thứ nhất của ông E và bà F gồm: 2 người con còn sống là G và H, 2 người con chết trước là ông A ở trên và I. Cha mẹ 2 ông bà đã chết trước nên k tính.

Ông I có 4 người con lần lượt là: J, K, L, M.

Anh chia thừa kế của ông A dùm. Và những người nêu trên đc bao nhiêu phần mảnh đất.
Thím sai chỗ ô l rồi sửa lại đi đã
 
Top