thắc mắc giờ f33 không cho post bài tiếng Anh nữa à mods

zest

Senior Member
Chào các mod mình đang thắc mắc chút vì nãy có lập thớt điểm báo về 1 bài tiếng Anh nói về người Việt ở Mỹ chia rẽ vì bầu cử và lí do.
 

phinuss

Senior Member
Đề nghị hạ tiêu chuẩn lượt dịch báo nước ngoài xuống 20% nội dung bài báo gốc
 
Top