Giờ mới biết Hoài Linh có con trai

Con trai ruột chứ không phải Hoài Lâm.
Võ Lê Thành Vinh sinh năm 1990, mẹ là Lê Thanh Hương.
Đang làm kỹ sư ở American Airlines.
con-trai-hoai-linh-hoi-han-bo-bi-chung-mat-ngu-2-360x241.jpg
 
Top