Hoá ra số đếm của Hàn không có đơn vị triệu

WENBIE

Member
Vợ tôi dạy tiếng trung đây
Ko có đơn vị triệu nhé

via theNEXTvoz for iPhone

Thế đây là gì ahihi
 

ez-aqua

Member
Bọn Nhật và bọn Trung nó không có xài cái triệu = 1.000.000 trong tiếng Việt, mà có 1 亿 (F:億, Hán Việt: Ức) = 10.000 vạn (万). Nói chung hệ đếm của nó là 4 số 0 chứ ko như mình 3 số 0.
Không học tiếng Hàn nên không biết nhưng khả năng là bọn Hàn cũng sẽ dùng 1 hệ đếm này.
 

FlowSang

Member
Phở là danh từ
million cũng là danh từ nha fen
million
[ mil-yuhn ]SHOW IPA
SEE SYNONYMS FOR million ON THESAURUS.COM
noun, plural mil·lions, (as after a numeral) mil·lion.
a cardinal number, a thousand times one thousand.
a symbol for this number, as 1,000,000 or M̅.
millions, a number between 1,000,000 and 999,999,999, as in referring to an amount of money:His fortune was in the millions of dollars.
the amount of a thousand thousand units of money, as dollars, pounds, or euros:The three

tiếng việt cugnx vậy

Triệu

MỤC LỤC
Danh từ
số đếm, bằng một trăm vạn
hai triệu đồngtriệu người như một
 

ndh1ep

Member
Hàn ngữ chắc theo Hán ngữ vì lí do lịch sử cũng nên. Tôi có làm ăn với người tàu. Họ xác nhận ko có đơn vị triệu. Đơn vị triệu tôi chỉ thấy nó dùng để nói chuyện với nước ngoài thôi. Tức là khi mình nói triệu về tiền và hàng nó vẫn hiểu và nói lại cho hợp ngữ cảnh với câu trước của mình. Còn khi nó nói, không bao giờ nó nói dùng đơn vị triệu.
 
Top