[Khoe khoang và hỏi mod] Vừa mò lại cái acc post phát kiểm tra và hỏi thăm f26

TomDAce

Senior Member
Em tàu ngầm cả năm nay vì không có nick các bác ạ, nay tự nhiên nhớ ra cái pass, chính thức comback hóng chửi lộn qua từng topic.
Có điều là cái next này f26 nằm đâu ấy nhỉ, em quét lên quét xuống không thấy, các bác đua xe khoe đồ PC với coi team intel vs AMD blame nhau rất vui mà em không thấy, ai thấy nằm đâu chỉ em với.
 

zeroken763

Junior Member
Em tàu ngầm cả năm nay vì không có nick các bác ạ, nay tự nhiên nhớ ra cái pass, chính thức comback hóng chửi lộn qua từng topic.
Có điều là cái next này f26 nằm đâu ấy nhỉ, em quét lên quét xuống không thấy, các bác đua xe khoe đồ PC với coi team intel vs AMD blame nhau rất vui mà em không thấy, ai thấy nằm đâu chỉ em với.
Hình như chưa có, chắc thím phải đợi tới khi nào bên này hoàn thiện đã
 
Top