Mong tủ lạnh mở reg acc mất phí

McZycis

Senior Member
Vừa mất tiền, jd 2020 vừa bị khinh như cờ hó mới cay. Đỡ mấy thằng gian thương reg clone đi bán nữa.
Giới hạn quyền jd 2020 cũng được
13 - YmYqpab.gif
 
Top