Nhật ký cai thuốc của em!

luphavlxx

Member
Hết tháng đầu tiên. Theo ngày.
Tháng tiếp theo mình cập nhật theo tháng luôn cho đỡ rối lông.
 
Top