Nỗi Niềm Đêm Muộn - Nhớ

giacmongtinh

Senior Member
Mấy tối nay đang phải nhịn ăn để giảm cân các thím ạ :too_sad: . Đói quá mà lại toàn thèm đồ ở sài gòn . Chẳng lẽ tháng sau bay vào ăn cho đã
2020afce1c6b-1084-416d-9f37-d8dbb9fa3723.jpg

202056007fd7-2aed-4853-adf5-3c9649577d92.jpg

20207ea9058d-a3d9-4dd7-a918-4d0e28b375f4.jpg

20201bd08606-db1c-4e46-8416-6b3b09e3b9d0.jpg
 
Top