Nỗi Niềm Đêm Muộn - Nhớ

Mấy tối nay đang phải nhịn ăn để giảm cân các thím ạ :too_sad: . Đói quá mà lại toàn thèm đồ ở sài gòn . Chẳng lẽ tháng sau bay vào ăn cho đã 
Top