(Tâm Sự) Bị ép theo ngành giáo viên

lolita_07

Senior Member
Nó ghép từ xã Hà Lĩnh và Hà Toại đúng ko. :eek:. Thế đúng cmnr. Anh Hà Châu. Vậy cùng huyện. :love:

Gửi từ LGE LM-G710N bằng vozFApp
hình như ghép từ Hà phú vs hà toại chứ nhỉ, với 1 xã gì hình như hà hải. K nhớ rõ lắm
Cơ mà bn tuổi mà xưng anh? :look_down:

via theNEXTvoz for iPhone
 

Oceandolphin1

Junior Member
hình như ghép từ Hà phú vs hà toại chứ nhỉ, với 1 xã gì hình như hà hải. K nhớ rõ lắm
Cơ mà bn tuổi mà xưng anh? :look_down:

via theNEXTvoz for iPhone

Thời xưa nó là xã Phú Hải Toại, bên anh là xã Thái Lai Châu. Thím vừa ra trường chưa xin đc việc thì chẳng xưng anh. :rolleyes: chắc 98 gì đó hả. :baffle:

Gửi từ LGE LM-G710N bằng vozFApp
 

lolita_07

Senior Member
Thời xưa nó là xã Phú Hải Toại, bên anh là xã Thái Lai Châu. Thím vừa ra trường chưa xin đc việc thì chẳng xưng anh. :rolleyes: chắc 98 gì đó hả. :baffle:

Gửi từ LGE LM-G710N bằng vozFApp
:confused::cautious: hơn cái 98 chục tuổi

Sent from iporn tàu via nextVOZ
 
Top