Tìm chỗ mua nước hoa authentic ở Sài Gòn!

PhongVienMU

Đã tốn tiền
Em đang định làm chai nước hoa xịt cho thơm mình mẩy mà khổ nổi ở dưới quê không tinh tưởng nổi mấy thằng gian thương vườn. Ae Vozers sành điệu cho em xin info mấy tiệm nước bông uy tín ở Sài Gòn với! Thanks all!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top