Vừa cày xong Kingdom II,có cảnh nút lưỡi phê vãi

Giữa chỗ đông người mà bọn nó đè nhau ra nút lưỡi éo ngại ngần gì luôn
Để tý nữa up cái hình

Vừa cày xong 6 tập. Phê hơn phần 1 nhiều
 
Top