Có ai bị facebook video chất lượng thấp?

Tất cả những video coi trên đt đèo 240p hay lâu lâu 120p gì ấy. Cả PC luôn. Không biết lí do gì nữa. Video trang cá nhân trước của mình toàn 1080p. Giờ chỉ 240p là max. Không biết có phải do mạng viettel không?
 
Top