[CỰC KÌ KHẨN CẤP] Cu cần vấn chuyện tế nhị.

17.8 cm

Senior Member
Chuyện là cách đây 3 ngày đi chơi với nhóm bạn thì Cu phát hiện cạch nhà thằng bạn có bé hàng xóm thơm hơn múi mít:extreme_sexy_girl:. Sau khi ăn no, uống say thì mấy đứa có cặp dẫn nhau đi về sớm sợ ba má la:sure:. Cu cùng hội mang ba lô đi uống cafe tiếp, em gái này hay bắt chuyện với Cu, đòi chụp hình chung với Cu nữa mà Cu hổng có chịu tại Cu sợ mất giá chết, đời trai bao nhiêu năm gìn giữ mà:beauty:. Hôm nay em nó mò đâu ra được phức búc của Cu để gửi lời mời trân trọng nhất mong được làm bạn với Cu.

Cu hem biết có nên chấp nhận lời mời này hông nữa, mà chấp nhận rồi thì sau này cho con học thạc sĩ ở đâu là tốt nhất vậy mấy thím. Vụ nhà cửa xe cộ thì chắc hông cần lo đâu tại nhà vợ Cu có sẵn hết rồi.

Trong lúc này Cu thực sự rối bời mong nhận được lời khuyên chân thành của các thím. Cu xin cảm ơn trước.


Ps: đã thêm hình
 
Last edited:

tdzno1

Member
Chuyện là cách đây 3 ngày đi chơi với nhóm bạn thì Cu phát hiện cạch nhà thằng bạn có bé hàng xóm thơm hơn múi mít:extreme_sexy_girl:. Sau khi ăn no, uống say thì mấy đứa có cặp dẫn nhau đi về sớm sợ ba má la:sure:. Cu cùng hội mang ba lô đi uống cafe tiếp, em gái này hay bắt chuyện với Cu, đòi chụp hình chung với Cu nữa mà Cu hổng có chịu tại Cu sợ mất giá chết, đời trai bao nhiêu năm gìn giữ mà:beauty:. Hôm nay em nó mò đâu ra được phức búc của Cu để gửi lời mời trân trọng nhất mong được làm bạn với Cu.

Cu hem biết có nên chấp nhận lời mời này hông nữa, mà chấp nhận rồi thì sau này cho con học thạc sĩ ở đâu là tốt nhất vậy mấy thím. Vụ nhà cửa xe cộ thì chắc hông cần lo đâu tại nhà vợ Cu có sẵn hết rồi.

Trong lúc này Cu thực sự rối bời mong nhận được lời khuyên chân thành của các thím. Cu xin cảm ơn trước.

Cu to không

Gửi từ Samsung SM-N960U bằng vozFApp
 

Thu Minh .

Senior Member
Chuyện là cách đây 3 ngày đi chơi với nhóm bạn thì Cu phát hiện cạch nhà thằng bạn có bé hàng xóm thơm hơn múi mít:extreme_sexy_girl:. Sau khi ăn no, uống say thì mấy đứa có cặp dẫn nhau đi về sớm sợ ba má la:sure:. Cu cùng hội mang ba lô đi uống cafe tiếp, em gái này hay bắt chuyện với Cu, đòi chụp hình chung với Cu nữa mà Cu hổng có chịu tại Cu sợ mất giá chết, đời trai bao nhiêu năm gìn giữ mà:beauty:. Hôm nay em nó mò đâu ra được phức búc của Cu để gửi lời mời trân trọng nhất mong được làm bạn với Cu.

Cu hem biết có nên chấp nhận lời mời này hông nữa, mà chấp nhận rồi thì sau này cho con học thạc sĩ ở đâu là tốt nhất vậy mấy thím. Vụ nhà cửa xe cộ thì chắc hông cần lo đâu tại nhà vợ Cu có sẵn hết rồi.

Trong lúc này Cu thực sự rối bời mong nhận được lời khuyên chân thành của các thím. Cu xin cảm ơn trước.
Lịch bnhiu 1 cuốn ấy nhở :rolleyes:
 

1802

Senior Member
Chuyện là cách đây 3 ngày đi chơi với nhóm bạn thì Cu phát hiện cạch nhà thằng bạn có bé hàng xóm thơm hơn múi mít:extreme_sexy_girl:. Sau khi ăn no, uống say thì mấy đứa có cặp dẫn nhau đi về sớm sợ ba má la:sure:. Cu cùng hội mang ba lô đi uống cafe tiếp, em gái này hay bắt chuyện với Cu, đòi chụp hình chung với Cu nữa mà Cu hổng có chịu tại Cu sợ mất giá chết, đời trai bao nhiêu năm gìn giữ mà:beauty:. Hôm nay em nó mò đâu ra được phức búc của Cu để gửi lời mời trân trọng nhất mong được làm bạn với Cu.

Cu hem biết có nên chấp nhận lời mời này hông nữa, mà chấp nhận rồi thì sau này cho con học thạc sĩ ở đâu là tốt nhất vậy mấy thím. Vụ nhà cửa xe cộ thì chắc hông cần lo đâu tại nhà vợ Cu có sẵn hết rồi.

Trong lúc này Cu thực sự rối bời mong nhận được lời khuyên chân thành của các thím. Cu xin cảm ơn trước.
Thím tính xa vl. :shame:
Thế là thím tính hy sinh đời cu bố củng cố đời cu con à

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chuyện là cách đây 3 ngày đi chơi với nhóm bạn thì Cu phát hiện thằng bạn hàng xóm thơm hơn múi mít:extreme_sexy_girl:. Sau khi ăn no, uống say thì mấy đứa có cặp dẫn nhau đi về sớm sợ ba má la:sure:. Cu cùng hội mang ba lô đi uống cafe tiếp, em gái này hay bắt chuyện với Cu, đòi chụp hình chung với Cu nữa mà Cu hổng có chịu tại Cu sợ mất giá chết, đời trai bao nhiêu năm gìn giữ mà:beauty:. Hôm nay em nó mò đâu ra được phức búc của Cu để gửi lời mời trân trọng nhất mong được làm bạn với Cu.

Cu hem biết có nên chấp nhận lời mời này hông nữa, mà chấp nhận rồi thì sau này cho con học thạc sĩ ở đâu là tốt nhất vậy mấy thím. Vụ nhà cửa xe cộ thì chắc hông cần lo đâu tại nhà vợ Cu có sẵn hết rồi.

Trong lúc này Cu thực sự rối bời mong nhận được lời khuyên chân thành của các thím. Cu xin cảm ơn trước.
Đức
 

TK_Ngu

Senior Member
Chuyện là cách đây 3 ngày đi chơi với nhóm bạn thì Cu phát hiện cạch nhà thằng bạn có bé hàng xóm thơm hơn múi mít:extreme_sexy_girl:. Sau khi ăn no, uống say thì mấy đứa có cặp dẫn nhau đi về sớm sợ ba má la:sure:. Cu cùng hội mang ba lô đi uống cafe tiếp, em gái này hay bắt chuyện với Cu, đòi chụp hình chung với Cu nữa mà Cu hổng có chịu tại Cu sợ mất giá chết, đời trai bao nhiêu năm gìn giữ mà:beauty:. Hôm nay em nó mò đâu ra được phức búc của Cu để gửi lời mời trân trọng nhất mong được làm bạn với Cu.

Cu hem biết có nên chấp nhận lời mời này hông nữa, mà chấp nhận rồi thì sau này cho con học thạc sĩ ở đâu là tốt nhất vậy mấy thím. Vụ nhà cửa xe cộ thì chắc hông cần lo đâu tại nhà vợ Cu có sẵn hết rồi.

Trong lúc này Cu thực sự rối bời mong nhận được lời khuyên chân thành của các thím. Cu xin cảm ơn trước.


Ps: đã thêm hình
Đẩy láo đi fen.
 
Top