Nhật ký thư ký toà

Đọc truyện cho vui, mà truyện cũng dài thật, ít ông đọc cũng đúng. Thời này các bố chém gió với xem nội dung video ngắn là chính, còn thói quen đọc mấy bài dài mất hết rồi.
 
Back
Top