phỏng vấn rớt lên LinkedIn chửi công ty có sao không?

DTA_Maru

Senior Member
Bọn HR kia phỏng vấn để tìm thằng chuyên gia tư vấn phát triển phần mềm(Consultant) cho tụi nó.
Tụi nó không cần thằng viết Code dạng Software Dev. Tụi nó cần thằng có kinh nghiệm(Exp) hơn thằng có kỹ năng code(Program).
Thằng Consultant phải giỏi Front End hiểu Dev và có quản lý Back End hay không tùy hợp đồng tụi nó ký.
Chẳng thằng progammer nào càng về sau còn gõ code cả.
Thế nên thằng Thomas kia không đủ exp nên bọn HR đó loại.
===============================================
Thằng Thomas chỉ gáy bọn kia éo hiểu gì về Dev ngoài kinh doanh.
Nó gáy "Fucking clues" là chuyện thường ở Mỹ nhá.
Bọn mỹ văn nói hay viết y như nhau.
éo như Việt nam lịch sự vl trong văn viết, văn nói vô học vl.
===============================================
do bọn HR kia viết Tiêu đề có vấn đề (tuyển Software Dev)
-> mà nội dung tuyển dụng(tuyển Consultant).
-> nhiều thằng xin việc nó tưởng tuyển Software Dev nó gửi hồ sơ
-> bọn kia mất thời gian phỏng vấn
-> 1.mất mẹ thời gian mà chưa tuyển dụng được consultant.
-> 2. éo kịp thời gian hoàn thành project của bọn HR.
1+2 => miss out big time.
Mỹ nào văn viết Fucking là không tục hả bạn ? Xin hỏi bang chứ bang tôi học là không có cái đó.
 
Top