[Tâm sư đêm khuya] Người ta trưởng thành khi có đặc điểm này các thím à!

capchien

Senior Member
Đó là tự chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình và coi đó là điều bình thường
Câu này bác mình có dặn trước khi ông mất vài tháng đêm khuya ngẫm lại thấm vl
Nhìn lại nhiều người trong họ làm ăn rất nhiều nhưng mình kể ra vài chuyện có hậu nhất, một người chú (là rể) hồi xưa cưới cô mình, hồi đó gia đình khôgn cho 2 bên cưới nhau do nhiều vấn đề mình cũng không tiện kể sâu. Sau đó có một điều kiện được đặt ra liên quan đến việc chú phải chịu thách cưới rất cao cộng với 2vc không được hỗ trợ từ gia đình nữa. Cuối cùng ổng suy nghĩ, chấp nhận và quyết định cưới. Cô chú quyết định bỏ đi nơi khác sống, giờ con cháu đề huề, không lo tuổi già, có 1 người con có công ăn việc làm ở nước khác.
Người thứ hai chính là bác mình, thời trẻ cũng chịu khó làm ăn nhưng bị cái vận không đến, cũng nợ nần vài phen. Cuối cùng sau khi gần trả hết lần nợ cuối, bác mình quyết định vay tiền gia đình để tiếp tục lần cuối. Hai cụ thì tất nhiên không thể đồng ý, cuối cùng bác mình nói, nếu hai cụ đồng ý cho vay thì bác xin được gạch tên khỏi danh sách thừa kế sau này. Số tiền bác mình vay là nhỏ so với tiền thừa kế dự tính. Tất nhiên điều đó có lợi cho những người anh em khác nên mọi người đều đồng ý dẫn đến 2 cụ cũng cho phép. Cuối cùng thì làm được các thím à. Cơ ngơi về sau này đó gọi là đại gia thì quá nhưng đủ để khôg cần khoản thừa kế năm xưa. Bác mình kể ngày xưa đó là quyết định rất khó, nhưng tính bác mình như vậy và ổng không ngán phải đi khắc phục hậu quả gây ra nếu có.
Ngẫm lại thấy con người trong xã hội cũng vậy, thực ra ai cũng có thể nói hay nhưng mấy ai trưởng thành thật sự và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đơn giản từ những việc như ném đá nhau ẩn danh qua mạng hay là đổ vấy cho những yếu tố siêu hình khi làm chuyện gì đó bất thành. Mình nghĩ đó cũng là một dạng né tránh trách nhiệm trong tư tưởng
Các thím có đồng quan điểm với mình vào chia sẻ nhé

via theNEXTvoz for iPhone
 

<S.W.A.T>

Senior Member
Đó là tự chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình và coi đó là điều bình thường
Câu này bác mình có dặn trước khi ông mất vài tháng đêm khuya ngẫm lại thấm vl
Nhìn lại nhiều người trong họ làm ăn rất nhiều nhưng mình kể ra vài chuyện có hậu nhất, một người chú (là rể) hồi xưa cưới cô mình, hồi đó gia đình khôgn cho 2 bên cưới nhau do nhiều vấn đề mình cũng không tiện kể sâu. Sau đó có một điều kiện được đặt ra liên quan đến việc chú phải chịu thách cưới rất cao cộng với 2vc không được hỗ trợ từ gia đình nữa. Cuối cùng ổng suy nghĩ, chấp nhận và quyết định cưới. Cô chú quyết định bỏ đi nơi khác sống, giờ con cháu đề huề, không lo tuổi già, có 1 người con có công ăn việc làm ở nước khác.
Người thứ hai chính là bác mình, thời trẻ cũng chịu khó làm ăn nhưng bị cái vận không đến, cũng nợ nần vài phen. Cuối cùng sau khi gần trả hết lần nợ cuối, bác mình quyết định vay tiền gia đình để tiếp tục lần cuối. Hai cụ thì tất nhiên không thể đồng ý, cuối cùng bác mình nói, nếu hai cụ đồng ý cho vay thì bác xin được gạch tên khỏi danh sách thừa kế sau này. Số tiền bác mình vay là nhỏ so với tiền thừa kế dự tính. Tất nhiên điều đó có lợi cho những người anh em khác nên mọi người đều đồng ý dẫn đến 2 cụ cũng cho phép. Cuối cùng thì làm được các thím à. Cơ ngơi về sau này đó gọi là đại gia thì quá nhưng đủ để khôg cần khoản thừa kế năm xưa. Bác mình kể ngày xưa đó là quyết định rất khó, nhưng tính bác mình như vậy và ổng không ngán phải đi khắc phục hậu quả gây ra nếu có.
Ngẫm lại thấy con người trong xã hội cũng vậy, thực ra ai cũng có thể nói hay nhưng mấy ai trưởng thành thật sự và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đơn giản từ những việc như ném đá nhau ẩn danh qua mạng hay là đổ vấy cho những yếu tố siêu hình khi làm chuyện gì đó bất thành. Mình nghĩ đó cũng là một dạng né tránh trách nhiệm trong tư tưởng
Các thím có đồng quan điểm với mình vào chia sẻ nhé

via theNEXTvoz for iPhone
đức
 

Super Namek

Senior Member
Đó là tự chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình và coi đó là điều bình thường
Câu này bác mình có dặn trước khi ông mất vài tháng đêm khuya ngẫm lại thấm vl
Nhìn lại nhiều người trong họ làm ăn rất nhiều nhưng mình kể ra vài chuyện có hậu nhất, một người chú (là rể) hồi xưa cưới cô mình, hồi đó gia đình khôgn cho 2 bên cưới nhau do nhiều vấn đề mình cũng không tiện kể sâu. Sau đó có một điều kiện được đặt ra liên quan đến việc chú phải chịu thách cưới rất cao cộng với 2vc không được hỗ trợ từ gia đình nữa. Cuối cùng ổng suy nghĩ, chấp nhận và quyết định cưới. Cô chú quyết định bỏ đi nơi khác sống, giờ con cháu đề huề, không lo tuổi già, có 1 người con có công ăn việc làm ở nước khác.
Người thứ hai chính là bác mình, thời trẻ cũng chịu khó làm ăn nhưng bị cái vận không đến, cũng nợ nần vài phen. Cuối cùng sau khi gần trả hết lần nợ cuối, bác mình quyết định vay tiền gia đình để tiếp tục lần cuối. Hai cụ thì tất nhiên không thể đồng ý, cuối cùng bác mình nói, nếu hai cụ đồng ý cho vay thì bác xin được gạch tên khỏi danh sách thừa kế sau này. Số tiền bác mình vay là nhỏ so với tiền thừa kế dự tính. Tất nhiên điều đó có lợi cho những người anh em khác nên mọi người đều đồng ý dẫn đến 2 cụ cũng cho phép. Cuối cùng thì làm được các thím à. Cơ ngơi về sau này đó gọi là đại gia thì quá nhưng đủ để khôg cần khoản thừa kế năm xưa. Bác mình kể ngày xưa đó là quyết định rất khó, nhưng tính bác mình như vậy và ổng không ngán phải đi khắc phục hậu quả gây ra nếu có.
Ngẫm lại thấy con người trong xã hội cũng vậy, thực ra ai cũng có thể nói hay nhưng mấy ai trưởng thành thật sự và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đơn giản từ những việc như ném đá nhau ẩn danh qua mạng hay là đổ vấy cho những yếu tố siêu hình khi làm chuyện gì đó bất thành. Mình nghĩ đó cũng là một dạng né tránh trách nhiệm trong tư tưởng
Các thím có đồng quan điểm với mình vào chia sẻ nhé

via theNEXTvoz for iPhone
Làm gì cũng được nhưng tôi không bao giờ để người khác biết mình là Vozer nhé.
ZSCY6T7.png

Lộ ra chắc tôi bốc hơi trong tích tắc
tVQppXc.png
 
Top