Trong cuộc đời các thím đã từng mang ơn những ai ngoài xã hội !

Top