tin tức Từ 1-6, Bộ GTVT siết hành vi cho người khác mượn bằng lái xe

cafetinh1992

Junior Member
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 05/2024, trong đó Bộ này đưa ra quy định mới nhằm siết hành vi cho người khác mượn bằng lái xe của mình từ ngày 1-6-2024.
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 05/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Đáng chú ý, Thông tư 05/2024 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe (GPLX). Thông tư 05/2024 có hiệu lực từ 1-6-2024.​

Siết việc cho người khác mượn bằng lái xe

Bộ GTVT bổ sung trường hợp thu hồi GPLX khi để người khác sử dụng GPLX của mình.

Cụ thể, Thông tư 05/2024 sửa đổi, bổ sung khoản 14 Điều 33 Thông tư số 12/2017/ (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 19 Điều 1 Thông tư số 38/2019/) như sau:
Các trường hợp thu hồi GPLX bao gồm:
  • Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp GPLX;
  • Người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên GPLX;
  • Để người khác sử dụng GPLX của mình;
  • Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;
  • Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng GPLX, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;
  • Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định số 100/2019).
Như vậy, Thông tư 05/2024 bổ sung trường hợp thu hồi GPLX khi phát hiện chủ nhân của bằng lái xe cho người khác sử dụng.​

bằng lái xe

Sau khi bị thu hồi GPLX vì cho người khác mượn, người này phải sát hạch lại theo quy định sau 1 năm (nếu có nhu cầu). Ảnh: MINH HOÀNG

Thêm biện pháp xử lý GPLX bị thu hồi

Thông tư 05/2024 bổ sung khoản 16 vào Điều 33 Thông tư số 12/2017 quy định về xử lý đối với trường hợp GPLX bị thu hồi.
GPLX bị thu hồi theo quy định tại các điểm a, điểm b, điểm d và điểm e khoản 14 Điều này không có giá trị sử dụng, Cơ quan quản lý GPLX cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin GPLX kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Ngoài ra, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; nếu có nhu cầu cấp lại GPLX phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp GPLX lần đầu.

GPLX bị thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 14 Điều này, sau 1 năm kể từ ngày quyết định thu hồi GPLX có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp GPLX thì đăng ký với Sở GTVT để sát hạch lại các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 21 Thông tư này;

GPLX bị thu hồi theo quy định tại điểm đ khoản 14 Điều này thực hiện như sau: giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Thông tư này; GPLX quá thời hạn sử dụng trên 3 tháng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Thông tư này”;

Thông tư 05/2024 cũng bổ sung khoản 17 vào Điều 33 Thông tư số 12/2017 như sau: Người lái xe có các hành vi sử dụng GPLX giả, sử dụng GPLX đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, Cơ quan quản lý GPLX cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin GPLX kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; nếu có nhu cầu cấp lại GPLX phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp GPLX lần đầu.​
 
mượn bằng này là như nào nhỉ, nhìn ảnh là thấy khác người ngay mà, hay là nó dán ảnh khác vào?
 
Back
Top