Tướng mắt lệch

Mình mắt phải nhỏ hơn trái 1 chút. Và để ý 1 số ng khác cũng có tướng như này. Vậy đây là tướng tốt hay xấu vậy ae?
 
Sao lại sụp có bị ai đấm đâu mà sụp nhỉ
Cơ địa thôi, hay fen lại cho rằng do vậy nên người đó abc
92 - guJo9yt.png
 
Back
Top