HN Account origin có BF4 BF1 cả 2 đều có premium, BFV, Starwars Battlefront 2 = 480k

Archon

Đã tốn tiền
234.jpg

GDTT Hoàng Mai HN hay CK cũng đc
 
Top