Đố vui buổi sáng.

Hôm nay mới rảnh quay lại. 3 lần ư? Tôi không tìm ra cách bốc trong 3 lần. Cách nào cũng có khả năng bốc vô số lần mà không tìm được đáp án.
Bốc ở hộp dán Đỏ hoặc Đen trc.
Giả sử bốc hộp Đỏ , sẽ có 2 trường hợp
- TH1: bốc ra bóng Đỏ, bốc tiếp hộp dán nhãn Đen, sẽ có 2 TH nữa:
  • Bóng đỏ -> hộp nhãn Đen dán sai -> hộp nhãn Đỏ dán đúng -> done
  • Bóng đen -> bốc tiếp hộp nhãn Đỏ - Đen -> nếu ra bóng Đỏ thì hộp Đen đúng, nếu ra bóng Đen thì hộp đỏ đúng -> done
-TH2: bốc ra bóng Đen
............. tương tự như trên
 

dembuonmuoican

Senior Member
Hôm nay mới rảnh quay lại. 3 lần ư? Tôi không tìm ra cách bốc trong 3 lần. Cách nào cũng có khả năng bốc vô số lần mà không tìm được đáp án.
Bốc ở hộp dán Đỏ hoặc Đen trc.
Giả sử bốc hộp Đỏ , sẽ có 2 trường hợp
- TH1: bốc ra bóng Đỏ, bốc tiếp hộp dán nhãn Đen, sẽ có 2 TH nữa:
  • Bóng đỏ -> hộp nhãn Đen dán sai -> hộp nhãn Đỏ dán đúng -> done
  • Bóng đen -> bốc tiếp hộp nhãn Đỏ - Đen -> nếu ra bón

Bốc ở hộp dán Đỏ hoặc Đen trc.
Giả sử bốc hộp Đỏ , sẽ có 2 trường hợp
- TH1: bốc ra bóng Đỏ, bốc tiếp hộp dán nhãn Đen, sẽ có 2 TH nữa:
  • Bóng đỏ -> hộp nhãn Đen dán sai -> hộp nhãn Đỏ dán đúng -> done
No no. Còn trường hợp hai hộp đều sai, hộp đầu là đỏ đen, hộp sau là đỏ đỏ. Fen bỏ quên th này rồi.
 
Hôm nay mới rảnh quay lại. 3 lần ư? Tôi không tìm ra cách bốc trong 3 lần. Cách nào cũng có khả năng bốc vô số lần mà không tìm được đáp án.No no. Còn trường hợp hai hộp đều sai, hộp đầu là đỏ đen, hộp sau là đỏ đỏ. Fen bỏ quên th này rồi.
Nếu hộp đầu là đỏ đen, hộp sau đỏ đỏ, hộp cuối đen đen -> cả 3 hộp đều sai -> sai với giả thiết bài toán đặt ra là có duy nhất 1 hộp đúng -> k thể xảy ra trường hợp này
 
Top