kiến thức Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG về Hướng dẫn phòng, chống COVID-19 tại khu chung cư

monkey11178

Senior Member
2020ba11faf9-39a9-4380-83d3-b9ce2b2e7768.jpg

Ảnh minh họa: internet

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 có Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư.

2020cfcade68-102e-414e-8127-70410dff17cf.png

Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2020 và thay thế Công văn 1364/BYT-MT ngày 18/3/2020.
Tải Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG tại đây.
 
Top