Review đi tù về . cuộc sống của đáy xã hội ...

tri_netika

Senior Member
Sao cứ xoá vậy nhỉ? Thread bên kia bình thường mà bên này lại bị xoá. Hay dùng từ không phù hợp?
 
Top