Tất cả những người được trả lương cao đều biết ít nhất 2 thứ tiếng

nkquang68

Member
Ngoại trừ làm chủ, đi làm thuê muốn có lương cao thì đều giỏi ngôn ngữ thứ 2 trở lên.
Vậy nên vozer qua topic học ngoại ngữ nhiều vào.
 
Top