[tư vấn pháp luật] về thừa kế, khi vợ mất

Di chúc phải được công chứng, và ghi rõ những người thuộc hàng thừa kế thứ 1 (không phụ thuộc di chúc) đồng ý với bản di chúc đó. Không thì họ kiện thì vẫn tranh chấp được.
Cái này để tránh trường hợp bất công, chẳng hạn yêu con út hơn, kêu nhà con út khó khăn còn con cả đủ đầy khấm khá rồi nên viết di chúc để lại hết cho con út trong khi chăm lo thì các con đều lo chẳng hạn. Chuyện con cả làm ăn khấm khá là vất vả làm ra xong tự dưng vì thế mà mất quyền lợi là không được.
Hay như lúc đó già cả lẫn rồi, 1 đứa nó tỉ tê xuôi tai thế là viết cái di chúc cho hết tài sản cho con rể/cháu họ/vợ cũ..... chẳng hạn 😗.

via theNEXTvoz for iPhone
Mình hơi bận k tra lại nhưng nhớ k nhầm nó chỉ bảo vệ kiểu như con dưới 18 hay mất khả năng lao động… hay sao ấy.
 
Back
Top